ดารา ความเชื่อ บทพิสูจน์ ธรรมะปฏิบัติ

Print

ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร วัยรุ่นควรดูให้จบ 

มาพิสูจน์ความจริงไปพร้อมๆกับ ดารานักแสดงทั้ง 3 ท่าน

  

ตอนที่1:http://youtu.be/Gf5XLnH3yyk

 

ตอนที่2:http://youtu.be/7tR75SNCOls

 

ตอนที่3:http://youtu.be/fyIZiiGt42s

 

ที่มา Credit:
                        http://www.watsomphanas.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&...

                        http://www.youtube.com/user/LadyBimbettes