You are here:
หลวงปู่ชา สุภัทโทพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) หรือ หลวงพ่อชา หรือ อาจารย์ชา เกิดเมื่อวันที่17 มิถุนายนพ.ศ. 2461ตรงกับ วันศุกร์ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย ณ บ้านจิกก่อ หมู่ที่ 9 ตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีบิดาชื่อนายมา ช่วงโชติ มารดาชื่อ นางพิมพ์ ช่วงโชติ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันจำนวน 10 คน 

หลวงปู่ชา สุภทฺโท ขณะมีชีวิตอยู่ท่านได้อุทิศชีวิตเพื่อการปฏิบัติธรรมและเผยแพร่พุทธศาสนา ทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งบังเกิดผลทำให้ผลงานที่เป็นประโยชน์อเนกอนันต์แก่พระศาสนา ทั้งที่เป็นพระธรรมเทศนา และสำนักปฏิบัติธรรมในนามวัดสาขาวัดหนองป่าพงมากมาย ซึ่งแม้ท่านจะมรณภาพไปนานแล้ว แต่ศิษยานุศิษย์ของท่านก็ยังคงรักษาแนวทางปฏิบัติธรรมที่ท่านได้สั่งสอนไว้จนถึงปัจจุบัน


 

 เห็นความจริงเมื่อเห็นตน   เรื่องการปล่อยวาง
ทางสายกลาง หลุดพ้นด้วยปัญญา 
   
สมาธิภาวนา1  สรุปคำสอน-สัจธรรม  หลวงพ่อชา
   
 ปัจจุบันธรรม  อาหารใจ 
   
ไม่แน่  สนทนากับสัญญาธรรมศักดิ์ 
   
 รู้แจ้งในธรรม  อ่านใจธรรมชาติ 
   
 เทศน์วัดก่อนอก   น้ำใหลนิ่ง 
   
Joomlart